Máte otázky? Zavolejte naší personalistce. Ráda vám se vším poradí!

O NÁS

Proveon a.s

Profesionální Call centrum

Něco málo o naší firmě

Proveon poskytuje služby v oblasti péče o zákazníky, zákaznického servisu a telemarketingu. Specializujeme se na outsourcing komplexních zákaznických procesů a služby spojené s provozem, řízením a rozvojem zákaznických center.
Stále významnější část komunikace s koncovými zákazníky se přesouvá na interní nebo externí zákaznická centra. Provozování a řízení zákaznických center je spojeno s mnoha činnostmi, které vyžadují specifické know-how a zkušenosti v oblasti komunikace se zákazníky, vzdělávání a motivace lidí, nastavení a řízení zákaznických procesů a v neposlední řadě i znalosti technologií.

Při efektivním řízení mohou být zákaznická centra nejenom podporou a nadstavbou prodeje, ale i velmi účinným nástrojem pro budování loajality zákazníků a profitabilní rozvoj zákaznického kmene.

Základní strategií Proveonu je vytvářet pro naše klienty a jejich zákazníky přesvědčivou přidanou hodnotu prostřednictvím služeb v nejvyšší kvalitě.

Díky našim zkušenostem a specializaci na zákaznické procesy, řízení a rozvoj zákaznických center dokážeme pro naše klienty navrhnout a precizně realizovat ucelená efektivní řešení, která jim pomohou:

Zvýšit kvalitu zákaznických služeb a tím zvýšit spokojenost a loajalitu zákazníků
Systematicky rozvíjet a rozšiřovat zákaznický kmen a zvýšit jeho profitabilitu
Ušetřit náklady na poskytování zákaznických služeb pomocí outsourcingu a zlepšením efektivity procesů
Lépe využít potenciál interního zákaznického centra, zefektivnit jeho provoz a zvýšit jeho flexibilitu
Každý kontakt se zákazníkem po celou dobu jeho životního cyklu vnímáme jako jedinečnou příležitost nejenom pro upevňování jeho loajality a důvěry, ale zároveň i jako šanci pro vytvoření nových obchodních příležitostí.

Velký důraz klademe na dlouhodobé partnerské vztahy s našimi klienty, které nám umožňují proniknout do jejich specifických služeb a potřeb jejich zákazníků. Klientům naopak poskytují prostor pro implementaci know-how, které do vzájemné spolupráce přinášíme.

Profil firmy

Na trhu telemarketingu působíme již od roku 2006

Na trhu telemarketingu působíme již od roku 2006. Díky svým zkušenostem jsme se stali odborníky na služby v oblasti péče o zákazníky, zákaznického servisu a telemarketingu především v odvětví financí, pojišťovnictví, energetiky a mobilních operátorů. Velký důraz klademe na dlouhodobé partnerské vztahy s našimi klienty, kterým přinášíme individuální a efektivní řešení zákaznických služeb.

Klíčovým předpokladem pro poskytování vysoké kvality zákaznických služeb jsou odborně certifikovaní a motivovaní lidé. V Proveonu se zaměřujeme na systematické vzdělávání našich operátorů, které je zabezpečeno externími lektory i interními odborníky s bohatými zkušenostmi se školením a provozem zákaznických call center. Každý operátor musí splňovat vysoké komunikační standardy a prokázat detailní znalost nabízených produktů a služeb.

Naše společnost získala na základě Žádosti o finanční podporu finanční prostředky EU na realizaci vzdělávacího projektu, který nese název
INTERNÍ AKADEMIE PROVEON II.