Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

O nás

Proveon poskytuje služby v oblasti péče o zákazníky, zákaznického servisu a telemarketingu. Specializujeme se na outsourcing komplexních zákaznických procesů a služby spojené s provozem, řízením a rozvojem zákaznických center.

Stále významnější část komunikace s koncovými zákazníky se přesouvá na interní nebo externí zákaznická centra. Provozování a řízení zákaznických center je spojeno s mnoha činnostmi, které vyžadují specifické know-how a zkušenosti v oblasti komunikace se zákazníky, vzdělávání a motivace lidí, nastavení a řízení zákaznických procesů a v neposlední řadě i znalosti technologií.

Při efektivním řízení mohou být zákaznická centra nejenom podporou a nadstavbou prodeje, ale i velmi účinným nástrojem pro budování loajality zákazníků a profitabilní rozvoj zákaznického kmene.

Základní strategií Proveonu je vytvářet pro naše klienty a jejich zákazníky přesvědčivou přidanou hodnotu prostřednictvím služeb v nejvyšší kvalitě.

Díky našim zkušenostem a specializaci na zákaznické procesy, řízení a rozvoj zákaznických center dokážeme pro naše klienty navrhnout a precizně realizovat ucelená efektivní řešení, která jim pomohou:

  • Zvýšit kvalitu zákaznických služeb a tím zvýšit spokojenost a loajalitu zákazníků
  • Systematicky rozvíjet a rozšiřovat zákaznický kmen a zvýšit jeho profitabilitu
  • Ušetřit náklady na poskytování zákaznických služeb pomocí outsourcingu a zlepšením efektivity procesů
  • Lépe využít potenciál interního zákaznického centra, zefektivnit jeho provoz a zvýšit jeho flexibilitu

Každý kontakt se zákazníkem po celou dobu jeho životního cyklu vnímáme jako jedinečnou příležitost nejenom pro upevňování jeho loajality a důvěry, ale zároveň i jako šanci pro vytvoření nových obchodních příležitostí.

Velký důraz klademe na dlouhodobé partnerské vztahy s našimi klienty, které nám umožňují proniknout do jejich specifických služeb a potřeb jejich zákazníků. Klientům naopak poskytují prostor pro implementaci know-how, které do vzájemné spolupráce přinášíme.