Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Vzdělávání zaměstnanců naší společnosti je financováno z prostředků Evropské unie

30.11.2014

Vzdělávání zaměstnanců úspěšně pokračuje.

Vzdělávací projekt  INTERNÍ AKADEMIE PROVEON II., registrovaný pod číslem CZ.1.04/1.1.02/94.00301 je ve druhé polovině. Jednotlivé vzdělávací aktivity jsou prováděny podle odsouhlaseného harmonogramu. K dnešnímu dni proběhlo 9 z celkových 14 běhů klíčové aktivity 02 pro operátory našeho klientského centra. Vzdělávání skupiny supervizorů a asistentů bude v prosinci a v lednu příštího roku zakončeno posledním, tréninkovým modulem „Prezentační dovednosti“, ve které účastníci kromě jiného zúročí svoje dovednosti, získané v předchozích pěti absolvovaných modulech. Podle plánu probíhá i projekt „Daňová abeceda“ v gesci Komory daňových poradců a postupně jsou prováděny jednotlivé odborné kurzy v rámci rozvoje IT pracovníků. Od účastníků je patrná pozitivní odezva jak na obsah jednotlivých modulů, tak na lektorské vedení kurzů. Ke dni 30.11.2014 jsme celkem realizovali 65 školicích dnů, což je 69% celkové kapacity plánovaného vzdělávání v rámci projektu. Je tedy reálný předpoklad, že v průběhu dalších měsíců zvládneme stejně úspěšně realizovat zbývající aktivity.

1.12.2013

Uspěli jsme se žádostí o finanční podporu vzdělávání

Proveon získal na základě Žádosti o finanční podporu finanční prostředky na realizaci vzdělávacího projektu, který nese název INTERNÍ AKADEMIE PROVEON II. Tento projekt je realizován ve dvouletém období a to od 1. července 2013 do 30. června 2015. Projekt je registrován pod číslem: CZ.1.04/1.1.02/94.00301.

Cílem projektu INTERNÍ AKADEMIE PROVEON II je podpora a rozšíření vzdělávacího systému v Proveonu.Tento vzdělávací systém vychází z aktuálních potřeb našich zaměstnanců a je orientován na přípravu interních lektorů, zvýšení kvalifikace operátorů a dále na rozvoj IT pracovníků.

Naplněním cílů projektu dojde k trvalému zvýšení standardů našich služeb a tím posílení konkurenceschopnosti na telemarketingovém a IT trhu.

Mimo vlastní zvýšení kvalifikace koncových příjemců školení (operátoři, IT, manažeři) je podstatnou součástí projektu zvýšení kvalifikace našich stávajících interních trenérů, kteří budou získané znalosti a dovednosti dále předávat v rámci interních vzdělávacích programů, od čehož si slibujeme výrazný multiplikační efekt zhodnocení využitých finančních prostředků.

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

EU

Zpět na výpis rubriky